«ΚΑΝΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.»
MENOPEARL®

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ MF11RCE®

Η αποτελεσματικότητα του MF11RCE® επιβεβαιώνεται σε κλινικές μελέτες για:

  • αγγειοκινητικά συμπτώματα,
  • καταθλιπτική διάθεση, άγχος, διαταραχές ύπνου, κόπωση, κυκλοθυμία,
  • κακή κατάσταση της επιδερμίδας, τριχωτό της κεφαλής,
  • ατροφική κολπίτιδα, δυσπαρευνία και ελαττωμένη σεξουαλική επιθυμία

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα σχετικά με το MF11RCE® στο: www.mf11rce.com

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ MF11RCE®

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΕΙΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ MF11RCE® 2)

Εξάψεις

Εφιδρώσεις

p≤0,001 μετά από 3 μήνες

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΜΕ ΤΟ MF11RCE® 3)

Κατάθλιψη

Άγχος

p≤0,001 μετά από 3 μήνες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΟΛΠΙΤΙΔΑ ΜΕ ΤΟ MF11RCE® 4)

Καρυοπυκνωτικός δείκτης

Κυτταρολογία του κόλπου

Συσχετίζεται άμεσα με τη μείωση της ξηρότητας του κόλπου,την δυσπαρευνία και την ελαττωμένη σεξουαλική επιθυμία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ MF11RCE® ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 5)

Κατάσταση επιδερμίδας, τριχωτό κεφαλής και σεξουαλική επιθυμία

Διαταραχές ύπνου, κυκλοθυμία και κόπωση

ps0.05
–Placebo –MF11RCE®

MF11RCE®-ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΕΣ

  • Οι ισοφλαβόνες MF11RCE® περιέχουν τυποποιημένη και εγγυημένη συγκέντρωση των 4 τύπων ισοφλαβόνης: Φορμονονετίνη, Βιοχανίνη A, Γενιστεΐνη και Δαϊδζείνη.
  • Το MF11RCE® είναι ένα ειδικό εκχύλισμα ισοφλαβονών που εξάγεται από επιλεγμένα κόκκινα τριφύλλια τα οποία καλλιεργούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP): ελεγχόμενη καλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με αυστηρά πρότυπα
  • Το MF11RCE® παράγεται σύμφωνα με τους Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP): βέλτιστη καθαρότητα χωρίς ρυπογόνες ουσίες, αυστηρές δοκιμές προϊόντος
Η ΣΩΣΤΗ ΔΟΣΗ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ: MF11RCE® 80 MG
  • Καθαρό, συμπυκνωμένο περιεχόμενο 80 mg του MF11RCE® σε ένα δισκίο.
  • Το MF11RCE® διακρίνεται χάρη στην άριστη βιοδιαθεσιμότητά του. 1)
  • Οι ισοφλαβόνες είναι παρούσες ως βιολογικά δραστικές aglycones και ως εκ τούτου απορροφώνται εύκολα από το αίμα.

Η Διεθνής Εταιρεία Εμμηνόπαυσης προτείνει τις ισοφλαβόνες ως θεραπεία πρώτης γραμμής για αγγειοκινητικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης.


Η μακροπρόθεσμη ασφάλεια των ισοφλαβόνων επιβεβαιώνεται από την EFSA: Μια πλήρης αξιολόγηση κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία έλαβε υπόψη πολλές επιστημονικές μελέτες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αρνητικών επιπτώσεων σε ορμονοεξαρτώμενους ιστούς όπως ο μαστός, η μήτρα ή ο θυρεοειδής αδένας. Η μακροπρόθεσμη ασφάλεια επιβεβαιώθηκε για ημερήσια δόση έως 150 mg ισοφλαβονών για μια περίοδο τουλάχιστον 3 ετών. Υπάρχουν περισσότερες αποδείξεις της ασφάλειας των ισοφλαβονών του MF11RCE® αναφορικά με ορμονικές επιδράσεις, όπως υπερπλασία του ενδομητρίου μεταξύ άλλων. 2)


1) Red clover isoflavone metabolite bioavailability is decreased after fructooligosaccharide supplementation (Lipovac M., et al., Fitoterapia 2015, 105: 93-101)
2) The effect of red clover isoflavone supplementation over vasomotor and menopausal symptoms in postmenopausal women. (Lipovac M., et al. GynecolEndocrinol 2012 28(3): 203-207)
3) Improvement of postmenopausal depressive and anxiety symptoms after treatment with isoflavones derived from red clover extracts. (Lipovac M., et al. Maturitas 2010 65: 258-261)
4) Red clover extract (MF11RCE®) supplementation and postmenopausal vaginal and sexual health. (Chedraui P., et al. Int J Gynaecol Obstet 2006 95(3): 296-7)
5) Effect of red clover Isoflavones over skin, appendages, and mucosal status in postmenopausal women. (Lipovac M., et al. Obstet Gynecol Int 2011: 9493021)
6) Effects of a red clover extract (MF11RCE®) on endometrium and sex hormones in postmenopausal women. (Imhof M., et al. Maturitas 2006 55: 76-81)

Σημαντική ειδοποίηση

Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης