ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραφεία Fertilland Pharma
Πύργος Αθηνών
Κτίριο Β (8ος όροφος)
Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4
11527 Αθήνα
Ελλάδα

Tηλ./Fax: +30 210 7474755, +30 210 7482979
e-mail: info@fertilland.gr
website: www.fertilland.gr